Меню сайта

Задача №4

Предложитедва варианта функции, удаляющей из строки ведущие и концевые пробелы.

#include&lt-stdio.h&gt-

#include&lt-conio.h&gt-

char text[]=»If you will beate thisprinter, it will not works!»-

int i,kol=1,k=1-

int n=sizeof(text)/sizeof(char)-

void main()

{

clrscr()-

-printf(«%s&#92-n»,text)-

do {

— — — for(i=0-i &lt-= n-i++)

— — — — — — — -if (text[i] == ‘ ‘)

— — — — — — — — — — — for (- i &lt-= n- i++)

— — — — — — — — — — — — — — — — text[i]=text[i+1]-

— — — n -=1-

— — — for(i=n-i &gt-= 0-i—)

— — — — — — — -if (text[i] == ‘ ‘)

— — — — — — — — — — {

— — — — — — — — — — — for (- i &lt-= n- i++)

— — — — — — — — — — — — — — — — text[i]=text[i+1]-

— — — — — — — — — — -break-

— — — — — — — — — — }

— — — n -=1-

— — — k++-

— — }while(k &lt-= kol)-

-printf(«%s»,text)-

getch()-

}

Категория: Строки | Дата: 04.11.12

Меню раздела
Блок